Iniciando aplicaciĆ³n ...

COMUNICAT / COMUNICADO

Davant el tancament de l'atenció presencial de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l'Ajuntament de Lloret de Mar, com a mesura de contenció del COVID-19, no es podran sol·licitar cites prèvies.

Aquesta limitació es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma ocasionat per la crisis sanitària del COVID-19. Disculpeu les molèsties.


Ante el cierre de la atención presencial de la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Ayuntamiento de Lloret de Mar, como medida de contención del COVID-19, no se podrán solicitar citas previas.

Esta limitación se mantendrá mientras dure el estado de alarma ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19. Disculpen las molestias